divendres, 10 de gener del 2020

DADES METEOROLÒGIQUES DEL 2019

Després d'anotar pacientment i durant 19 anys les dades meteorològiques que em dona l'estació precària que tinc muntada a la terrassa, puc començar a donar gràfiques de tendència de temperatures i pluviositat.

La tendència de la mitjana tèrmica anual es mostra clarament a l'alça (uns 2º durant el període) tal i com ho demostra la línia vermella. L'escalfament de l'atmosfera és evident.
Pel que fa a la pluviositat, les dades anuals són molt diverses: des de poc més de 450 mm l'any 2007 fins els gairebé 1.200 mm del 2018. Així i tot, calculada la línia que marca la tendència, ens mostra que hi ha un increment de la pluviositat anual, un resultat que és un punt enganyós si considerem els llargs períodes de secada que hem patit darrerament.