dilluns, 4 de gener del 2016

15 ANYS D'OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA

El gener del 2001 vaig començar a recollir dades meteorològiques diàries amb una estació molt primària a la terrassa de casa. Durant 15 anys he sigut fidel a aquesta tasca i he anat prenent nota de les dades dia rere dia. Quinze anys després tinc 15 llibres d'Excel amb les dades diàries i un altre amb els resums mensuals i anuals. Quinze anys representen un munt de dades i dos centenars de fulls de càlcul que recullen l'evolució del temps meteorològic d'aquesta zona de Vic a tocar del riu Gurri.
A manera de resum, posaré aquests dos gràfics amb les mitjanes tèrmiques anuals i la pluviositat acumulada. Curiosament, aquest 2015 no ha estat ni l'any més càlid ni tampoc el més sec.